Είναι πλέον αποδεκτό από όλους τους εκπαιδευτικούς Χημικούς ότι τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί μια νέα αντίληψη για τα θέματα που τίθενται στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Η θεματολογία πλέον ξεπερνά τις ερωτήσεις και ασκήσεις...